Αυθαίρετη άνευ αιτιολογίας απόρριψη προσόντων και κριτηρίων ένταξης στην εκπαίδευση

βουλευτες

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

7 Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: «Αυθαίρετη άνευ αιτιολογίας απόρριψη προσόντων και κριτηρίων ένταξης στην εκπαίδευση».

Με πρωτοβουλία των Βουλευτών Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Μάρκου και Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου κατατέθηκε σήμερα, ως Κοινοβουλευτική Αναφορά, η από 07 Αυγούστου 2022 Επιστολή Διαμαρτυρίας Ομάδας Εκπαιδευτικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (ΟΕΤΕ ΕΑΕ). Η εν λόγω επιστολή απευθύνεται  προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναφέρεται  στο πρόβλημα, που δημιουργήθηκε μετά και τη δεύτερη ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην 3ΕΑ/2022 (04/08/2022) κατά την οποία, λάθη, τα οποία είχαν εντοπιστεί κατά την πρώτη ανάρτηση, συνέχισαν να υπάρχουν και δε διορθώθηκαν.

Τα λάθη, μεταξύ άλλων, αφορούσαν και στην άνευ αιτιολογίας απόρριψη των προσόντων/κριτηρίων ένταξης στην ΕΑΕ, τα οποία συσχετίστηκαν με τη χρονολογία απόκτησης του βασικού πτυχίου ΤΕΙ των συμμετεχόντων σε προ ή μετά το 2001. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ενός μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, από τους κύριους πίνακες, οι οποίοι τέθηκαν αυτομάτως είτε στους επικουρικούς πίνακες, στην περίπτωση που διέθεταν σεμινάριο ΕΑ (ακόμη κι αν δεν είχε προσκομισθεί έγκυρο, συναφές μεταπτυχιακό ΕΑΕ) είτε στους απορριπτέους (με την αιτιολογία μη συνάφειας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ειδικής Αγωγής, το οποίο όμως αποδεδειγμένα είναι συναφές, όπως προκύπτει από σχετικό ΦΕΚ).

Οι δύο Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κάλεσαν την αρμόδια Υπουργό να επιληφθεί του θέματος και να ενημερώσει το Σώμα αναφορικά με τις ενέργειές στις οποίες προτίθεται να προβεί για την αποκατάσταση της παραπάνω δυσλειτουργίας και τη δίκαιη ρύθμιση του θέματος, που πλήττει την κατηγορία των Εκπαιδευτικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και δημιουργεί σοβαρές διακρίσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, προκαλώντας ανεπίτρεπτους αποκλεισμούς και ανισότητες.  

  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Αυθαίρετη άνευ αιτιολογίας απόρριψη προσόντων και κριτηρίων ένταξης στην εκπαίδευση». 

Οι Βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Μάρκου και Αθανασία Αναγνωστοπούλου καταθέτουν ως Αναφορά την από 07 Αυγούστου 2022 Επιστολή Διαμαρτυρίας Ομάδας Εκπαιδευτικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (ΟΕΤΕ ΕΑΕ) απευθυνόμενη  προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το πρόβλημα, που δημιουργήθηκε μετά και τη δεύτερη ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην 3ΕΑ/2022 (04/08/2022) κατά την οποία, λάθη, τα οποία είχαν εντοπιστεί κατά την πρώτη ανάρτηση, συνέχισαν να υπάρχουν και δε διορθώθηκαν.

Τα λάθη, μεταξύ άλλων, αφορούσαν και στην άνευ αιτιολογίας απόρριψη των προσόντων/κριτηρίων ένταξης στην ΕΑΕ, τα οποία συσχετίστηκαν με τη χρονολογία απόκτησης του βασικού πτυχίου ΤΕΙ των συμμετεχόντων σε προ ή μετά το 2001. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ενός μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, από τους κύριους πίνακες, οι οποίοι τέθηκαν αυτομάτως είτε στους επικουρικούς πίνακες, στην περίπτωση που διέθεταν σεμινάριο ΕΑ (ακόμη κι αν δεν είχε προσκομισθεί έγκυρο, συναφές μεταπτυχιακό ΕΑΕ) είτε στους απορριπτέους (με την αιτιολογία μη συνάφειας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ειδικής Αγωγής, το οποίο όμως αποδεδειγμένα είναι συναφές, όπως προκύπτει από σχετικό ΦΕΚ).

Παρακαλείται η αρμόδια Υπουργός να επιληφθεί του θέματος και να ενημερώσει το Σώμα αναφορικά με τις ενέργειές του σχετικά με την αποκατάσταση της παραπάνω δυσλειτουργίας και τη δίκαιη ρύθμιση του θέματος, που πλήττει την κατηγορία των Εκπαιδευτικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και δημιουργεί σοβαρές διακρίσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, προκαλώντας ανεπίτρεπτους αποκλεισμούς και ανισότητες.

Επισυνάπτεται η από 07 Αυγούστου 2022 Επιστολή Διαμαρτυρίας των Εκπαιδευτικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή.

                                                                                             Αθήνα, 07.09.2022

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

/ Βουλευτές Αχαΐας