Απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας αδίκως σε πλήθος δικηγόρων

βουλε

«Απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας αδίκως σε πλήθος δικηγόρων».

Ερώτηση σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας Κώστας Μάρκου και Σία Αναγνωστοπούλου μαζί με 36 συνυπογράφοντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την άδικη απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας δεκάδων δικηγόρων.  Την 1η Μαρτίου ανανεώθηκε η ασφαλιστική ικανότητα σε 8.044.869 ασφαλισμένους, συνταξιούχους, άμεσα και έμμεσα μέλη. Σε μερίδα ασφαλισμένων η ασφαλιστική ικανότητα δεν ανανεώθηκε είτε γιατί έχουν αρρύθμιστες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ,
είτε γιατί παρόλο που κατέβαλαν κανονικά τις οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ μέχρι σήμερα δεν έχουν φανεί οι καταβολές τους στο σύστημα.

Η Κυβέρνηση προέβλεψε με άρθρο 27 του ν.4892/2022 να λάβουν κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι 28/02/2023.  Πλην όμως, η παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας δεν καταλαμβάνει τους δικηγόρους ελεύθερους επαγγελματίες, αφού δεν θεωρούνται πληγέντες από την πανδημία. Είναι ακόμα μια προέκταση της πλήττουσας το επάγγελμα των δικηγόρων απόφασης της Κυβέρνησης, να μην αναλάβουν καμία αποζημίωση ειδικού σκοπού και να είναι ένας κλάδος που ενώ κατά τον νόμο δεν λειτουργούσε, να μην θεωρείται ότι έχει πληγεί από την πανδημία.

Επιπλέον, το επιχείρημα της διοίκησης ότι υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, αλλά η σύνθετη διαδικασία διασύνδεσης του ΚΕΑΟ με τον ΕΦΚΑ είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα, δεν κρίνεται πειστική. Η πραγματικότητα είναι ότι τέτοια συρροή καταγγελιών από δικηγόρους για έκπτωσή τους από το καθεστώς του ασφαλισμένου, ενώ έχουν εκπληρώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους δεν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν.

Επομένως, γεννούνται ερωτήματα για τον αποχρώντα λόγο που έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική συμμαχία τονίζει με κάθε αφορμή ότι η Κυβέρνηση απαξιώνει συστηματικά τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, αποφεύγει να τις ανανεώσει με έμψυχο δυναμικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, μέθοδο που επιτελεί σκόπιμα, με απώτερο σκοπό την ιδιωτικοποίηση έτι περαιτέρω του φορέα δημόσιας ασφάλισης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

                                                                    Αθήνα,  16  Μαρτίου 2022                                                                            

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας αδίκως σε πλήθος δικηγόρων».

Την 1η Μαρτίου ανανεώθηκε η ασφαλιστική ικανότητα σε 8.044.869 ασφαλισμένους, συνταξιούχους, άμεσα και έμμεσα μέλη. Σε μερίδα ασφαλισμένων η ασφαλιστική ικανότητα δεν ανανεώθηκε με αποτέλεσμα ένα μέρος ελεύθερων επαγγελματιών να βρίσκεται πλέον σε καθεστώς ανασφάλιστου/ης. Υπάρχουν ήδη δεκάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι/ες  έχουν ανάγκη άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε μια σειρά από ιατρικές πράξεις που δεν καλύπτει το καθεστώς του ανασφάλιστου/ης.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η διοίκηση του ΕΦΚΑ η ασφαλιστική ικανότητα δεν ανανεώθηκε για τους εξής τρεις βασικούς λόγους :

  Α) Είτε γιατί έχουν αρρύθμιστες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ
Β) Είτε γιατί δεν συμπλήρωσαν κατά το προηγούμενο έτος 50 ένσημα ασφάλισης και με βάση τον νόμο δεν δικαιούνται ασφαλιστική ικανότητα,
Γ) Είτε γιατί παρόλο που κατέβαλαν κανονικά τις οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ μέχρι σήμερα δεν έχουν φανεί οι καταβολές τους στο σύστημα.

Η Κυβέρνηση προέβλεψε με άρθρο 27 του ν.4892/2022 να λάβουν κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι 28/02/2023.  Πλην όμως, η παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας δεν καταλαμβάνει τους δικηγόρους ελεύθερους επαγγελματίες, αφού δεν θεωρούνται πληγέντες από την πανδημία. Είναι ακόμα μια προέκταση της πλήττουσας το επάγγελμα των δικηγόρων απόφασης της Κυβέρνησης, να μην αναλάβουν καμία αποζημίωση ειδικού σκοπού και να είναι ένας κλάδος που ενώ κατά τον νόμο δεν λειτουργούσε, να μην θεωρείται ότι έχει πληγεί από την πανδημία.

Η μόνη δυνατότητα που έχουν σήμερα οι πολύπαθοι από την Κυβέρνηση δικηγόροι είναι η υπαγωγή στην «Πάγια ρύθμιση» της υποπαραγράφου ΙΑ.1. της παρ. ΙΑ του ν. 4152/2013 (Α’ 107), σύμφωνα με την οποία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην του ΝΑΤ, δύνανται μετά από αίτηση των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική αδυναμία για την καταβολή τους να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Δυστυχώς, δύο και πλέον έτη κατά τα οποία η πανδημία έχει ενσκήψει στην χώρα μας, η πλειονότητα των δικηγόρων ελεύθερων επαγγελματιών ήταν υποχρεωμένοι από τον νόμο ή από τα πράγματα να βρίσκονται εκτός εργασίας. Ταυτόχρονα, οι ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις παρέμειναν στο ακέραιο. Μέχρι τώρα, η Κυβέρνηση έχει αποφύγει πεισματικά να εκτονώσει αυτήν την άδικη κατάσταση, ενώ δεν έχει φέρει προς ψήφιση καμία εναλλακτική δυνατότητα ρύθμισης των ασφαλιστικών εισφορών, πέραν της αυστηρότατης και μη ρεαλιστικής ήδη υπάρχουσας των 12 δόσεων.

Επιπλέον, το επιχείρημα της διοίκησης ότι υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, αλλά η σύνθετη διαδικασία διασύνδεσης του ΚΕΑΟ με τον ΕΦΚΑ είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα, δεν κρίνεται πειστική. Η πραγματικότητα είναι ότι τέτοια συρροή καταγγελιών από δικηγόρους για έκπτωσή τους από το καθεστώς του ασφαλισμένου, ενώ έχουν εκπληρώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους δεν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν.

Επομένως, γεννούνται ερωτήματα για τον αποχρώντα λόγο που έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική συμμαχία τονίζει με κάθε αφορμή ότι η Κυβέρνηση απαξιώνει συστηματικά τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, αποφεύγει να τις ανανεώσει με έμψυχο δυναμικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, μέθοδο που επιτελεί σκόπιμα, με απώτερο σκοπό την ιδιωτικοποίηση έτι περαιτέρω του φορέα δημόσιας ασφάλισης.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο Υπουργός:

Πώς θα αποκαταστήσει με άμεσο τρόπο τα ανωτέρω άδικα και επικίνδυνα  για την υγεία των δικηγόρων  αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης;

Θα ενισχύσει άμεσα τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης με έμψυχο δυναμικό, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των υλικοτεχνικών υποδομών και με έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ;

Θα λάβει μέριμνα, ώστε οι δικηγόροι να εξυπηρετούνται από εξειδικευμένες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, που διαθέτουν  το ανάλογο προσωπικό;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αυγέρη θεοδώρα(Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαδόπουλος Αθανάσιος(Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Πέρκα Θεοπίστη

Πούλου Παναγιού

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Συρμαλένιος Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος,

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

/ Βουλευτές Αχαΐας