Απουσία ορθολογικού ελέγχου των αντιρρήσεων που αφορούν τους δασικούς χάρτες.

βουλε

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                                               16/02/2022

Θέμα: Απουσία ορθολογικού ελέγχου των αντιρρήσεων που αφορούν τους δασικούς χάρτες.

Ερώτηση με θέμα «Απουσία ορθολογικού ελέγχου των αντιρρήσεων που αφορούν τους δασικούς χάρτες»

υπέβαλλαν οι βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑΠΣ, Κώστας Μάρκου και Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου, μαζί με 36

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Μετά από καταγγελίες συμπολιτών μας του νομού Αχαΐας, προκύπτει ότι η δημιουργία των νέων επιτροπών αντιρρήσεων κατά των αναρτήσεων των δασικών χαρτών έχει δημιουργήσει ένα διοικητικό χάος.

Οι κατευθύνσεις της κυβέρνησης οδήγησαν τους καταγγέλλοντες πολίτες να μην συμπληρώσουν τον φάκελο των αντιρρήσεων σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτεί το τυπικό της συγκεκριμένης διαδικασίας και πλέον έχουν βρεθεί προ τετελεσμένων, εφόσον δεν τηρήθηκε με ισοτιμία για όλους τους πολίτες η διαδικασία των αιτήσεων αναμόρφωσης.

Επιπλέον, αφενός για τις εκτάσεις που έχουν αναμορφωθεί προβλέπεται η δυνατότητα των πολιτών να ασκήσουν αντιρρήσεις ενώ για τις αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν δεν υπάρχει αντίστοιχο στάδιο υποβολής αντιρρήσεων πριν την κύρωση του χάρτη. Έτσι όμως μειώνονται δικαιώματα των πολιτών κάτι που αντίκειται στο Σύνταγμα και δημιουργούνται κατηγορίες πολιτών δύο ταχυτήτων.

Κατόπιν τούτων 38 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασκήσαμε αρμοδίως το δικαίωμα κοινοβουλευτικού ελέγχου αυτής της διαδικασίας για να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος με στοιχεία και να ζητήσουμε να αρθούν τα άδικα αποτελέσματα που έχει δημιουργήσει.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

                                                                            

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Θέμα: «Απουσία ορθολογικού ελέγχου των αντιρρήσεων που αφορούν τους δασικούς χάρτες».

Με το άρθρο 48 του νόμου 4685/2020, ακυρώθηκαν ουσιαστικά όλοι οι δασικοί χάρτες για να «αναμορφωθούν» και να αναρτηθούν εκ νέου. Η επιλογή αυτή της κυβέρνησης είχε σαν κρυφό στόχο να εξυπηρετήσει την κατοχή και αλλαγή χρήσης δασικών εκτάσεων, που δεν μπορούσαν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να αλλάξουν μορφή, ευνοώντας με εκτάσεις που προηγουμένως είχαν χαρακτηριστεί δασικές, καταπατητές και παράγοντες του αγροτικού χώρου

Με την υπουργική απόφαση με αριθμό ΦΕΚ Β΄2773/8.7.2020 προσδιορίστηκαν οι πράξεις της διοίκησης που δύνανται να αναμορφώσουν τους δασικούς χάρτες, παρατάθηκε η προθεσμία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών και τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες των εκτάσεων που θα εξαιρεθούν από το δασικό χάρτη, ενώ ταυτόχρονα άλλαξαν οι προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών χαρτών, εξαιρώντας και δασικές περιοχές, κλείνοντας το μάτι σε πολιτικές εξαρτήσεις και δημιουργώντας ένα «χάσμα εμπιστοσύνης» ανάμεσα στους πολίτες και τη διοίκηση.

Πλην όμως, ο νόμος 4685/2020 δεν εφαρμόστηκε, αφού υπάρχουν αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών και δεν εξετάστηκαν με την αιτιολογία ότι είναι πολύ περίπλοκη και χρονοβόρος διαδικασία. Πλήθος συμπολιτών μας καταγγέλλουν, ότι απετράπησαν από τις δασικές αρχές να προχωρήσουν στις νόμιμες αιτήσεις με την προτροπή να εισαχθούν αυτές με την διαδικασία εξέτασης αυτών των αιτήσεων, ατελώς, ως αντιρρήσεις από τις νέες ΕΠΕΑ (επιτροπές αντιρρήσεων). Επομένως η διοίκηση αντί να εξετάσει τις αιτήσεις των πολιτών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις να αναμορφώσει τους δασικούς χάρτες ώστε να αποτυπώνουν ορθά τον χαρακτήρα των εκτάσεων επέλεξε να παραπέμψει τα αιτήματα των πολιτών στις ΕΠΕΑ για να κριθούν από αυτές επιβαρύνοντας με διοικητικό φόρτο τόσο τους πολίτες όσο και τις επιτροπές.

Με αυτόν τον τρόπο όμως δημιουργούνται ανισότητες στην αντιμετώπιση ίδιων περιπτώσεων δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που οι αιτήσεις αναμόρφωσης του δασικού χάρτη εξετάστηκαν από τις Υπηρεσίες και έγιναν δεκτές τροποποιώντας τον δασικό χάρτη πριν από την εκ νέου ανάρτησή του και περιπτώσεις που οι αιτήσεις δεν εξετάστηκαν και παραπέμπονται στις ΕΠΕΑ ως αντιρρήσεις. Ένα απίστευτο μπλέξιμο και αδιέξοδο από τις επιλογές της κυβέρνησης. Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις είναι ότι για τις εκτάσεις που έχουν αναμορφωθεί προβλέπεται η δυνατότητα των πολιτών να ασκήσουν αντιρρήσεις ενώ για τις αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν δεν υπάρχει αντίστοιχο στάδιο υποβολής αντιρρήσεων πριν την κύρωση του χάρτη. Έτσι όμως μειώνονται δικαιώματα των πολιτών κάτι που αντίκειται στο Σύνταγμα.

Από τις παραπάνω παραδοχές και μεθοδεύσεις προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία του νόμου και προκειμένου να μην φανεί η κάκιστη διαχείριση και η πολλαπλή παραβίαση των χρονικών προβλέψεων του νόμου, προχώρησε το ΥΠΕΝ στην ανάρτηση των δασικών χαρτών με ελλείψεις και μεγάλα λάθη, έχοντας ήδη προκαλέσει ένα ιδιοκτησιακό «αλαλούμ». Οι κατευθύνσεις της κυβέρνησης οδήγησαν τους καταγγέλλοντες πολίτες να μην συμπληρώσουν τον φάκελο των αντιρρήσεων σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτεί το τυπικό της συγκεκριμένης διαδικασίας και πλέον έχουν βρεθεί προ τετελεσμένων, εφόσον δεν τηρήθηκε με ισοτιμία για όλους τους πολίτες η διαδικασία των αιτήσεων αναμόρφωσης.

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που έχει προκύψει είναι ότι για τις περιοχές που ήδη υπήρχε αναρτημένος και κυρωμένος δασικός χάρτης αν και η πολιτεία άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο σύνταξης των δασικών χαρτών και σύνθεσης των επιτροπών αντιρρήσεων παρόλα αυτά δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων για τα τμήματα που δασικού χάρτη που δεν έχει αναμορφωθεί με βάση το νόμο 4685/2020. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται δασικοί χάρτες διαφορετικών ταχυτήτων και ευνοούνται οι ανισότητες. Ακόμη, αλλάζοντας το θεσμικό πλαίσιο τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης οι πολίτες ανάλογα με το αν έχουν εξεταστεί από τις αρμόδιες επιτροπές οι αντιρρήσεις τους ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση τους παρέχεται η δυνατότητα να προσκομίσουν συμπληρωματικά στοιχεία.

Επειδή, οι πολίτες ζημιώνονται από το χάος που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση στους δασικούς χάρτες

Επειδή, η ύπαρξη Δασολογίου αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας μας και απαραίτητο εργαλείο για ένα αξιόπιστο Κτηματολόγιο

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο Υπουργός:

Πως θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα ανισότητας που προκύπτουν από τον διαφορετικό χειρισμό των αιτήσεων αναμόρφωσης του δασικού χάρτη που έχουν υποβληθεί στις δασικές υπηρεσίες;

Πόσες αιτήσεις αναμόρφωσης των δασικών χαρτών δεν έχουν εξεταστεί από τις Δασικές Υπηρεσίες και έχουν παραπεμφθεί για εξέταση από τις ΕΠ.ΕΑ;

Θα διασφαλιστεί το δικαίωμα κάθε πολίτη να ασκήσει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ν.4685/2020;

Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να προστατεύσει την ιδιοκτησία του ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Θεοδώρα(Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Μανόλης

Κασιμάτη Νίνα

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Θάνος

Ξανθός Ανδρέας

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος(Σάκης)

Πέρκα Θεοπίστη

Πούλου Παναγιού

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

/ Βουλευτές Αχαΐας