Αποπομπή του εκπροσώπου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από το ΔΣ του ΕΟΠΠΥ

Μαρκου

Αποπομπή του εκπροσώπου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από το ΔΣ του ΕΟΠΠΥ

 O Βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Μάρκου μετά την αποπομπή  του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) από το ΔΣ του ΕΟΠΠΥ κατέθεσε Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας, συνοδευόμενη από την ανακοίνωση διαμαρτυρίας του ΠΙΣ. Μεσούσης της πανδημίας, η κυβέρνηση απέπεμψε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ τον εκπρόσωπο του ΠΙΣ και στη θέση του τοποθέτησε εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.  Εφεξής οι 63.000 γιατροί της χώρας δεν έχουν καμία εκπροσώπηση στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας με τον οποίο συνεργάζονται εκόντες – άκοντες.

Πρόκειται για πρωτοφανή και προσβλητική ενέργεια της κυβέρνησης απέναντι στην ιατρική κοινότητα. Το περιστατικό, δείχνει ανάγλυφα την κυβερνητική αδιαφορία για την ορθολογική άσκηση της διοίκησης, εν  μέσω μάλιστα της πανδημίας, στο χώρο της Υγείας και την υποταγή των όποιων επιλογών στην επικράτηση της μιας η της άλλης «φυλής» ανάμεσα στα κέντρα εξουσίας της ΝΔ.

Ο Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό Υγείας την άμεση εξέταση της Αναφοράς αυτής και σχετική ενημέρωση.

  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς. Η Επιστολή του ΠΙΣ για ΕΟΠΥ στα συνημμένα

                                                                                                                

                                

                                                                                                                                               ΑΝΑΦΟΡΑ

               

       Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

                                 Για τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Αποπομπή του εκπροσώπου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από το ΔΣ του ΕΟΠΠΥ».

Όπως είναι γνωστό, ο νέος φορέας υγείας (ΕΟΠΥΥ) θεσμοθετήθηκε με τον Νόμο 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011 και ξεκίνησε να λειτουργεί την 1/1/2012. Στο Άρθρο 20 (4δ) του Ιδρυτικού αυτού Νόμου αναφέρεται ότι στη σύνθεση του ΔΣ προβλέπεται και «ένα μέλος που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) ή τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) ή την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ), τον αναπληρωτή του, κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τους ανωτέρω φορείς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους». Εκτός από μία θητεία στην αρχή λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ  όλες οι κυβερνήσεις, της ΝΔ συμπεριλαμβανομένης, επέλεγαν εκπρόσωπο του ΠΙΣ, θεωρώντας ως απαραίτητη συνθήκη την εκπροσώπηση των γιατρών στο ΔΣ.

Στις 18 Μαρτίου 2021, μεσούσης της πανδημίας, η κυβέρνηση απέπεμψε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ τον εκπρόσωπο του ΠΙΣ και στη θέση του τοποθέτησε εκπρόσωπο του ΠΦΣ (Υπουργική απόφαση Υ.Ο.Δ.Δ. 213).  Εφεξής οι 63.000 γιατροί της χώρας δεν έχουν καμία εκπροσώπηση στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας με τον οποίο συνεργάζονται εκόντες – άκοντες.

Πρόκειται για πρωτοφανή και προσβλητική ενέργεια της κυβέρνησης απέναντι στην ιατρική κοινότητα.

Με καθυστέρηση ενός μήνα η ηγεσία του ΠΙΣ εξέδωσε ανακοίνωση για την αποπομπή της από τον ΕΟΠΥΥ (ΑΠ 1927/19-4-21) στην οποία αναφέρει ότι « .. Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι ο Οργανισμός ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στον τρόπο άσκησης της ιατρικής πράξης και στις παροχές υγείας προς τους ασφαλισμένους, η απουσία εκπροσώπου του ΠΙΣ στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ δημιουργεί ένα ανυπέρβλητο κενό, καθώς τα θέματα άσκησης ιατρικής πράξεως είναι πολυσύνθετα, εξειδικευμένα και δυσνόητα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων..». Περαιτέρω δε επισημαίνει «..Επισημαίνουμε ότι το θέμα της θεσμικής εκπροσώπησης του ΠΙΣ στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ παραμένει ανοικτό καθόσον δεν εκπροσωπείται ο πρωταρχικός πάροχος υγείας. Ζητήματα που άπτονται του πλαισίου συνταγογράφησης, διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, εξορθολογισμού της ζήτησης υπηρεσιών υγείας, άδικων περικοπών αποζημίωσης και περικοπής clawback στο διαγνωστικό κλάδο, παροχές του ενιαίου κανονισμού παροχών ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα της ορθολογικής άσκησης της ιατρικής από ειδικούς επιστήμονες..»

Το περιστατικό, δείχνει ανάγλυφα την κυβερνητική αδιαφορία για την ορθολογική άσκηση της διοίκησης, εν  μέσω μάλιστα της πανδημίας, στο χώρο της Υγείας και την υποταγή των όποιων επιλογών στην επικράτηση της μιας η της άλλης «φυλής» ανάμεσα στα κέντρα εξουσίας της ΝΔ.

/ Βουλευτές Αχαΐας