Αποκλεισμός πρώην εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και άλλων πληττόμενων κατηγοριών από έκτακτο βοήθημα

βουλε

Ερώτηση για την στήριξη «αόρατων» κατηγοριών εργαζομένων και ανέργων, όπως οι πρώην εργαζόμενοι σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Κώστα Μάρκου και Σίας Αναγνωστοπούλου.

Οι εν λόγω πρώην εργαζόμενοι έχουν τονίσει με επιστολές τους τεκμηριωμένα ότι ο αποκλεισμός τους είναι άδικος και αναίτιος κι ότι ήταν κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί σε ανάλογο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασία. Εξάλλου, σε όλα τα προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί κατά το παρελθόν σε όλους τους Δήμους της χώρας, δηλαδή η Δημόσια Πρόσκληση 5/2013, η Δημόσια Πρόσκληση 2/2015, η Δημόσια Πρόσκληση 1/2017 και η Δημόσια Πρόσκληση 8/2018, είχαν δικαίωμα συμμετοχής και τα προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Με την συνδρομή του ανωτέρω αποκλεισμού, η πλήρωση των γενικών προϋποθέσεων του νόμου για την χορήγηση επιδόματος ανεργίας καθίστανται εν τοις πράγμασι απαγορευτικές για τους ανωτέρω εργαζομένους, οι οποίοι σύμφωνα με την παρελθούσα αντιμετώπιση που είχαν θα μπορούσαν να εργαστούν εκ νέου, θεμελιώνοντας αργότερα και δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας.

Η κατηγορία αυτή πολιτών προστίθεται στους «αόρατους» συμπολίτες μας, μεταξύ των οποίων οι εργαζόμενοι στον τομέα της εστίασης και του επισιτισμού και οι εποχικά εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι από οποιοδήποτε βοήθημα. Καμία μέριμνα δεν προβλέπεται ωσαύτως και για πλήθος άλλων κατηγοριών εργαζομένων, όπως για τους  ξεναγούς, τους υπαλλήλους τουριστικών γραφείων και τους τουριστικούς συνοδούς.

Η αξιωματική αντιπολίτευση, υπό αυτά τα δεδομένα, έχει ήδη προτείνει εισόδημα έκτακτης ανάγκης σε όσους πολίτες είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται λόγω της πανδημίας, με την χορήγηση 400€ για το πρώτο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού, 200€ για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος και 100€ για κάθε παιδί.

/ Βουλευτές Αχαΐας