Αναφορά Μάρκου Κώστα και Αναγνωστοπούλου Αθανασίας με θέμα Επιστολή του Σωματείου Προσωπικού ΕΚΑΒ 3ης Περιφέρειας

βουλε

Κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν οι βουλευτές Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Μάρκου και Σία Αναγνωστοπούλου, σχετικά με την επιστολή του Σωματείου Προσωπικού ΕΚΑΒ 3ης Περιφέρειας, με την οποία επισημαίνεται ότι ο στόλος των ασθενοφόρων οχημάτων του Παραρτήματος βρίσκεται σε οριακό σημείο και η Υπηρεσία βρίσκεται απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει τα αυξημένα, λόγω της νέας έξαρσης της πανδημίας covid 19, περιστατικά.

Με την επιστολή αυτή οι εργαζόμενοι καλούν τον Προέδρο του ΕΚΑΒ να μεριμνήσει έτσι ώστε:

Α] να ενισχυθεί το Παράρτημα με ασθενοφόρα οχήματα από άλλα Παραρτήματα.

Β] να προμηθευθεί το Παράρτημα ελαστικά για τα ήδη υπάρχοντα ασθενοφόρα οχήματα.

Γ] να γίνει παρέμβαση στα συμβαλλόμενα συνεργεία για την κατά προτεραιότητα επισκευή των βλαβών των ασθενοφόρων οχημάτων.

Σημειώνεται ότι για τα αιτήματα [Β] και [Γ] είχαμε υποβάλλει την με αριθμό 3400/128/17.01.2020 Ερώτηση και ΑΚΕ με θέμα «Προβλήματα και Δυσλειτουργίες στο ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας», η οποία ουδέποτε απαντήθηκε από τον κ. Υπουργό.

 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

προς τον:

κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Επιστολή του Σωματείου Προσωπικού ΕΚΑΒ 3ης Περιφέρειας, με την οποία επισημαίνεται ότι ο στόλος των Ασθενοφόρων Οχημάτων του Παραρτήματος βρίσκεται σε οριακό σημείο και η Υπηρεσία  βρίσκεται απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει τα αυξημένα, λόγω της πανδημίας covid 19, περιστατικά.

 

Οι βουλευτές Αχαΐας Κώστας Μάρκου και Αθανασία [Σία] Αναγνωστοπούλου καταθέτουν ως αναφορά την επιστολή του Σωματείου Προσωπικού ΕΚΑΒ 3ης Περιφέρειας, με την οποία επισημαίνεται ότι ο στόλος των ασθενοφόρων οχημάτων του Παραρτήματος βρίσκεται σε οριακό σημείο και η Υπηρεσία  βρίσκεται απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει τα αυξημένα, λόγω της νέας έξαρσης της πανδημίας covid 19, περιστατικά.

Με την επιστολή αυτή καλείται ο Προέδρος του ΕΚΑΒ να μεριμνήσει έτσι ώστε:

Α] να ενισχυθεί το Παράρτημα με ασθενοφόρα οχήματα από άλλα Παραρτήματα.

Β] να προμηθευθεί το Παράρτημα ελαστικά για τα ήδη υπάρχοντα ασθενοφόρα οχήματα.

Γ] να γίνει παρέμβαση στα συμβαλλόμενα συνεργεία για την κατά προτεραιότητα επισκευή των βλαβών των ασθενοφόρων οχημάτων.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή, με την επισήμανση ότι για τα αιτήματα [Β] και [Γ] είχαμε υποβάλλει την με αριθμό 3400/128/17.01.2020 Ερώτηση και ΑΚΕ με θέμα «Προβλήματα και Δυσλειτουργίες στο ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας», η οποία ουδέποτε απαντήθηκε από τον κ. Υπουργό.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Αναφοράς μετά της Επιστολής, για την απάντηση και τις σχετικές σας ενέργειες καθώς και για την ενημέρωσή μας.

Αθήνα, 10.02.2021

 

Οι βουλευτές που καταθέτουν

Μάρκου Κώστας

                      Αναγνωστοπούλου Αθανασία [Σία]

                                           Δρίτσας Θεόδωρος

                                           Μάλαμα Κυριακή

                                           Μωραΐτης Θάνος

                                                       Νοτοπούλου Αικατερίνη

                                                       Παπαδόπουλος Σάκης

                                                       Πούλου Παναγιού

                                                       Χρηστίδου Ραλλία

/ Βουλευτές Αχαΐας