«Ανάγκη λύσης στο δικαίωμα απόκτησης πτυχίου πανεπιστημιακού τμήματος για τους απόφοιτους του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος».

βουλε

Ερώτηση με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Σίας Αναγνωστοπούλου και Κώστα Μάρκου με θέμα «Ανάγκη λύσης στο δικαίωμα απόκτησης πτυχίου πανεπιστημιακού τμήματος για τους απόφοιτους του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος», κατέθεσαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Το τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας στην Πάτρα λειτουργεί από τη δεκαετία του 1980 (ήταν η πρώτη σχολή που ιδρύθηκε στο ΤΕΙ Πατρών) ως αυτόνομο τμήμα, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους πρόνοιας. Με το σχέδιο συγχωνεύσεων ΑΘΗΝΑ το 2013 , συγχωνεύθηκε με το αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ Αθηνών (ΠΔ 94/ΦΕΚ 132 Α/2013). Παρέμεινε όμως σε λειτουργία για μεταβατική περίοδο μέχρι το Αύγουστο 2018 (μεταβατικές διατάξεις), για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτούντων .Το 2017 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ , ακολουθώντας την κεντρική πολιτική επιλογή της, που ήταν η στήριξη του κράτους πρόνοιας μέσα στην οικονομική κρίση, επανέφερε στην κανονικότητα το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και έγινε εισαγωγή νέων φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Το 2019, με τον Ν. 4610 (7/5/2019 ΦΕΚ Α’ 70) που αφορούσε την κατάργηση-συγχώνευση τμημάτων των ΤΕΙ, με το αρθρ. 43 παρ. 5, δόθηκε η δυνατότητα στους φοιτητές των ΤΕΙ, τα οποία συνέργησαν με ΑΕΙ της χώρας, να αποκτήσουν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, πτυχίο του πανεπιστημιακού τμήματος που προέκυψε μετά τη συνέργεια. Από την ευνοϊκή αυτή διάταξη εξαιρέθηκαν οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, λόγω του γεγονότος ότι το Τμήμα αυτό ενσωματώθηκε ως διακριτή κατεύθυνση στο πρώην Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο με τον ίδιο νόμο μετονομάστηκε σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.

Η εξαίρεση αυτή ήταν κατανοητή κατά το χρόνο ψήφισης του Νόμου, επειδή δεν είχαν ακόμη ιδρυθεί οι δύο κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου του μετονομασθέντος Τμήματος. Από τις 26/8/2019 (Υπουργική Απόφαση 124423/Ζ1, ΦΕΚ Β’ 3260) ιδρύθηκαν επισήμως οι δύο διακριτές κατευθύνσεις: α. Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και β. Κοινωνικής Εργασίας. Συνεπώς, σήμερα δεν υπάρχει κανένα τυπικό κώλυμα για την πρόβλεψη και για τους απόφοιτους του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος της ευνοϊκής διάταξης που διέπει τους απόφοιτους όλων των άλλων Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα τέθηκαν η παρακάτω ερώτηση στην αρμόδια Υπουργό:

–           Προτίθεστε να προχωρήσετε άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να δοθεί στους αποφοίτους του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας πρόσβαση στο δικαίωμα απόκτησης πτυχίου πανεπιστημιακού τμήματος υπό τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 43 του ν.4610/2019;