«Αιτήματα και Διεκδικήσεις Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΑΕΔ»

βουλευτες

Οι Βουλευτές  Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Μάρκου και Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου κατέθεσαν στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου ως αναφορά την υπ΄ αριθμ πρωτ. 05/08.02.2021 Επιστολή της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ο.Α.Ε.Δ.. Η αναφορά, η οποία συνυπογράφεται από 22 ακόμη Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης απευθύνεται προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κύριο περιεχόμενο της Αναφοράς αποτελούν οι θέσεις της Ομοσπονδίας επί κρίσιμων ζητημάτων, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε ξεκάθαρες διεκδικήσεις, έπειτα από τις μεθοδεύσεις των αρμοδίων Υπουργείων. Οι βασικότερες εξ΄ αυτών είναι: (α) η αναγκαιότητα άμεσης έκδοσης μεταβατικών διατάξεων για τους μαθητές, που κατά την ψήφιση του νόμου 4673/2020 (Α’ 52) φοιτούσαν ήδη στις Α΄ και Β΄ τάξεις των ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., (β) η χορήγηση πτυχίων ειδικότητας, που παρέχουν επαγγελματικά δικαιώματα ισότιμα με τα ΕΠΑ.Λ. και αντιστοιχούν στο επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, (γ) η κατάργηση των διατάξεων του ως άνω νόμου, δυνάμει των οποίων οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. κατατάσσονται στο επίπεδο της μεταγυμνασιακής επαγγελματικής εκπαίδευσης και προσδίδονται σε αυτές χαρακτηριστικά κατάρτισης, (δ) η ένταξη των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 4  εξάμηνα πρακτικής άσκησης με τριετή φοίτηση και δυικό σύστημα στη Β’  και Γ΄ τάξη.

Καλούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί να ακούσουν εγκαίρως τα αιτήματα της Ομοσπονδίας και να προβούν σε διόρθωση των εσφαλμένων νομοθετικών επιλογών τους, προτού οι επιπτώσεις καταστούν ανεπανόρθωτες για το μέλλον χιλιάδων μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ..

Οι βουλευτές

Κώστας Μάρκου -Σία Αναγνωστοπούλου

Αλεξάνδρου Υψηλάντου 216, Πάτρα

Τηλ:   2610313501 -2610273216

/ Βουλευτές Αχαΐας