Αδικαιολόγητη καθυστέρηση από το Υπουργείο Υγείας και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) της έκδοσης των ΥΑ για τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις των γιατρών.

Μαρκου

    Ο Βουλευτής Αχαΐας του Σύριζα-ΠΣ Καθηγητής κ. Κώστας Μάρκου και 34 ακόμη Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κατέθεσαν Ερώτηση  στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, με θέμα «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση από το Υπουργείο Υγείας και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) της έκδοσης των ΥΑ για τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις των γιατρών».

         Για την αντιμετώπιση του λεγόμενου brain drain των γιατρών η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ  προχώρησε στην επικαιροποίηση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης τους και εξέδωσε σειρά ΥΑ που αναμόρφωναν όλες τις πτυχές της, κάτι που είχε να γίνει από το μακρινό 1994.

         Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το ΚΕΣΥ δημιούργησε, για τις 45 αναγνωρισμένες κύριες ειδικότητες και εξειδικεύσεις της ιατρικής, θεσμικά στελεχωμένες χωρίς πολιτικά κριτήρια, Ομάδες Εργασίας από 14 γιατρούς η κάθε μια, συνολικά 630 άτομα. Αυτές οι Ομάδες εργασίας στελεχώθηκαν με επίσημους εκπροσώπους των Πανεπιστημίων, των Επιστημονικών Εταιρειών, του ΠΙΣ και των γιατρών του ΕΣΥ. Το πρώτο αποτέλεσμα αυτού του έργου ήταν η ΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε στις 20-9-2018  με  τα  στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.64843/29-8-2018 (Β4138) «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας

       Ακολούθως για 23 ειδικότητες  είχαν ήδη  εκδοθεί μέχρι τον Ιούνιο 2019 οι ΥΑ με τις οποίες καθορίστηκαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα Βιβλιάρια εκπαίδευσης (logbooks) και  η αξιολόγηση  των Εκπαιδευτικών Κέντρων (στα οποία ήδη  βασίζεται η εκπαίδευση)  που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Έκτοτε μόνο για μια (1) ιατρική ειδικότητα εκδόθηκε  ΥΑ. Οι αποφάσεις του ΚΕΣΥ με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα logbooks όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων  ήταν προς υπογραφή στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας από τον Ιούνιο 2019, αλλά έχουν επιστραφεί για «επικαιροποίηση». Βεβαίως ανακύπτει εύλογο το ερώτημα τι είδους επίκαιρα στοιχεία είναι δυνατόν να έχουν προκύψει άμεσα χρονικά μετά την κατάθεση .των εισηγήσεων των Ομάδων Εργασίας.

Ερωτάται λοιπόν ο κ. Υπουργός

  1. Σκοπεύει να προχωρήσει στην έκδοση των απαραίτητων ΥΑ για να προχωρήσει και ολοκληρωθεί το σημαντικό αυτό έργο για το οποίο μόχθησαν πλέον των 600 γιατροί;
  2. Σε ενάντια περίπτωση που επιμείνει στην, κατά αυτόν, απαραίτητη «επικαιροποίηση», ποια είναι η διαδικασία που σκοπεύει να ακολουθήσει, αφού οι αρμόδιες Ομάδες Εργασίες έχουν διαλυθεί και η Μόνιμη Επιτροπή Ιατρικής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ δεν έχει συνεδριάσει ποτέ μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας του από τον Σεπτέμβριο 2019.

 

Ο βουλευτής

Κώστας Μάρκου  

Αλεξάνδρου Υψηλάντου 216, Πάτρα

Τηλ:   2610313501 

/ Βουλευτές Αχαΐας