Έκδοση ρυθμιστικής διάταξης

βουλε

Κοινοβουλευτική αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσαν οι βουλευτές Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου σχετικά με το υπόμνημα των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πατρών του τμήματος Γεωπονίας στην Αμαλιάδα που καταργήθηκε, μέσω του οποίου ζητούν σχετική διάταξη που να προβλέπει την δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης σε υπηρεσίες του Δημοσίου, κοντινές στον τόπο κατοικίας τους.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, μετά την κατάργηση του Τμήματος Γεωπονίας και την συγχώνευσή του με άλλα Τμήματα, ιδρύθηκε από 1/9/2022 νέο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Μεσολόγγι, δυνάμει του ΠΔ 52/7-7-2022 (ΦΕΚ τΑ 131/7-7-2022) κι οι διοικητικοί υπάλληλοι επέτρεψαν αυτοδικαίως στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στην Πάτρα, καθώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ως άνω ΠΔ.

Το προσωπικό του τμήματος Γεωπονίας στην Αμαλιάδα που καταργήθηκε ζητά σχετική διάταξη που να προβλέπει την δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασής του σε υπηρεσίες του Δημοσίου, κοντινές στον τόπο κατοικίας τους. Τούτο είναι δίκαιο και έχει ουσιαστικά χαρακτηριστεί έτσι από το άρθρο 5 παρ 4 το Ν. 4957/22 (ΦΕΚ 141/22 τΑ) που ορίζει ότι σε ανάλογες περιπτώσεις στο υπό έκδοση ΠΔ κατάργησης θα προβλέπεται ρύθμιση για την κατανομή του διοικητικού προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου τομέα.

 

Η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο οφείλουν να μεριμνήσουν για τη δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης των συγκεκριμένων υπαλλήλων καθώς η μετεγκατάστασή τους στην Πάτρα καθίσταται αδύνατη λόγω σοβαρών οικογενειακών, οικονομικών και κοινωνικών λόγων. 

/ Βουλευτές Αχαΐας