Άμεση ικανοποίηση των διεκδικήσεων των σχολικών φυλάκων.

βουλε

 

Ερώτηση με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Σίας Αναγνωστοπούλου και Κώστα Μάρκου με θέμα την άμεση ικανοποίηση των διεκδικήσεων των σχολικών φυλάκων κατέθεσαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μετά από πολλούς αγώνες από την πλευρά των σχολικών φυλάκων αναγνωρίστηκαν συνταξιοδοτικά τα έτη 2001 – 2006, δηλαδή 1800 ένσημα για τον κάθε σχολικό φύλακα. Με το Νόμο 4554/2018 (άρθρο 4) αναγνωρίστηκε το αυτονόητο: ότι για τους εργαζόμενους σχολικούς φύλακες σε προγράμματα “απόκτησης εργασιακής εμπειρίας”, που με τις αρχικές προβλέψεις δεν ασφαλίζονταν για σύνταξη (κύρια και επικουρική),καθώς δεν είχαν πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ, αλλά ασφαλίζονταν µόνο για παροχές ασθενείας σε είδος και για κίνδυνο ατυχήµατος, βάσει νοµοθετικών διατάξεων,ο χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη μέρα στα προγράμματα αυτά αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

 

Επιπρόσθετα έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι  από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  αλλά και από τον ΕΦΚΑ που αφορούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.4554/2018. Παρ’ όλα αυτά κάποια κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ δεν εκδίδουν σχετικές Πράξεις Επιβολής Εισφορών με τις οποίες θα υποχρεωνόταν ο εργοδότης ( εκάστοτε Δήμος)  να πληρώσει τόσο τις εργοδοτικές όσο και εργατικές εισφορές με αποτέλεσμα να καθυστέρει η έκδοση απόφασης καταβολής της κύριας σύνταξης των σχολικών φυλάκων.

 

Συγκεκριμένα στην Πάτρα, 55 σχολικοί φύλακες ενώ έχουν δικαιωθεί με την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων και έχει αναγνωριστεί ότι το επίδικο διάστημα (2001-2006) παρείχαν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου στο Δήμο Πάτρας, ακόμα δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημά τους. Ενώ το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ έχει εκδώσει τις Πράξεις με τις οποίες υποχρεώνει το Δήμο Πάτρας να πληρώσει τις εργοδοτικές εισφορές , δεν έχουν εκδοθεί αυτές που υποχρεώνουν το Δήμο να πληρώσει τις εργατικές εισφορές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η ασφάλισή τους και κάποιοι δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ενώ άλλοι λαμβάνουν την σύνταξη τους σημαντικά μειωμένη.

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα ερωτήθηκε o αρμόδιος Υπουργός σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να εκδοθούν από τον ΕΦΚΑ οι σχετικές Πράξεις με τις οποίες ο εργοδότης (εκάστοτε Δήμος) να υποχρεωθεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές και να ολοκληρωθεί η πλήρης ασφάλιση των εν λόγω εργαζομένων και για το διάστημα από 29/1/2001 έως 30/4/2006,αν προτίθεται να αποστείλει διευκρινιστική εγκύκλιο στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ ώστε να εκδοθούν σχετικές Πράξεις με τις οποίες ο εργοδότης (εκάστοτε Δήμος) να υποχρεωθεί να καταβάλει τόσο τις εργοδοτικές όσο και τις εργατικές ασφαλιστικές εισφορές, όπως ο νόμος ορίζει μετά την έκδοση δικαστικών αποφάσεων  και ποιες λύσεις έχουν βρεθεί για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 και της όλης διαδικασίας για την πλήρη ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων.

 

/ Βουλευτές Αχαΐας