«Άμεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού στη Δ.Ο.Υ. Αιγίου», ερώτηση που κατατέθηκε στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου στον κ. Υπουργό Οικονομικών

βουλευτες

Ερώτηση με θέμα την άμεση πρόσληψη προσωπικού στη Δ.Ο.Υ. Αιγίου
,κατέθεσαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι Αχαιοί Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία στον υπουργό Οικονομικών. Αφορμή η μεγάλη
ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλονται οι πολίτες, λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε
προσωπικό της Δ.Ο.Υ. Αιγίου, που εξυπηρετεί τις περιοχές του Αιγίου, της Ακράτας,
των Καλαβρύτων και της Κλειτορίας. Προβλήματα δυσλειτουργίας, που
δυσχεραίνουν την καθημερινότητα τόσο των πολιτών των τοπικών κοινωνιών όσο και
των ίδιων λιγοστών υπαλλήλων, καθιστώντας την πρόσβαση στη δημόσια υπηρεσία
σχεδόν κενό γράμμα. Η σχετική δυσλειτουργία μετακυλίεται και επηρεάζει και την
επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής και ο κίνδυνος κλεισίματος της εν λόγω
Δ.Ο.Υ. είναι ορατός.
Η σημερινή λοιπόν αποτύπωση της κατάστασης δείχνει ότι παρά το γεγονός
ότι στην εν λόγω Δ.Ο.Υ. αντιστοιχούν 30 οργανικές θέσεις προσωπικού (δώδεκα (12)
θέσεις Π.Ε. εφοριακών, τέσσερις (4) θέσεις Τ.Ε. εφοριακών, έντεκα (11) θέσεις Δ.Ε.
εφοριακών, μια (1) θέση Τ.Ε. πληροφορικής, μία (1) θέση προσωπικού
καθαριότητας και μία (1) θέση επιμελητών), σήμερα παρέχουν την εργασία τους
τυπικά 20 υπάλληλοι, οι οποίοι απασχολούνται και στα Γραφεία Εξυπηρέτησης
Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) Καλαβρύτων και Κλειτορίας- των οποίων την ευθύνη
φέρει η ως άνω Δ.Ο.Υ.- με αποτέλεσμα να απομένουν μόλις 12 υπάλληλοι για την
εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού πολιτών και τη διεκπεραίωση τεράστιου όγκου
αιτημάτων και υποθέσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος ηλικίας του
προσωπικού είναι κοντά στα εξήντα (60) έτη. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα
τέθηκαν οι παρακάτω ερωτήσεις στον αρμόδιο Υπουργό:
1. Πρόκειται να στελεχωθεί η Δ.Ο.Υ. Αιγίου με τον απαιτούμενο και
αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων, ώστε να καταστεί εφικτή η εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία της; Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ποιος
ακριβώς είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου;
2. Πρόκειται να παρασχεθεί στη Δ.Ο.Υ. Αιγίου ο απαραίτητος εξοπλισμός
και η υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται.

/ Βουλευτές Αχαΐας