Άμεση ανάγκη παράτασης της προθεσμίας ένταξης αυθαίρετων κατασκευών στον ν.4495/2017

βουλευτες

Ο νόμος 4495 /2017 είχε σαν στόχο τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης καθώς επίσης και την καταγραφή της δομημένης επιφάνειας στη χώρα μας. Ο περιορισμός της αυθαίρετης δόμησης είναι όμως μια σύνθετη διαδικασία που για να διεκπεραιωθεί, απαιτείται η φυσική συνεργασία και επαφή του πολίτη με τον μηχανικό, τον συμβολαιογράφο, τον φοροτεχνικό, τους νομικούς, το κτηματολόγιο, την πολεοδομία, τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας, το Δασαρχείο, την Κτηματική Υπηρεσία και την Αρχαιολογία ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που για την υπαγωγή τους απαιτούνται εγκρίσεις από επιτροπές και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

Με δεδομένα τα προβλήματα και τις παθογένειες του συστήματος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε επιστολή του το ΤΕΕ/ΤΔΕ προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ, σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19, μόνο εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί η διαδικασία υπαγωγής ενός αυθαιρέτου στο Νόμο, πόσο δε μάλιστα όταν αυτό ανήκει στην πιο απαιτητική κατηγορία 5.Και όλα αυτά απαιτούνται χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί θεμελιώδεις διαδικασίες και υποχρεώσεις από το Κράτος όπως η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, η σύσταση και λειτουργία των αρμοδίων επιτροπών και συμβουλίων αρχιτεκτονικής, η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης ολόκληρης της επικράτειας κ.α.

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στο πληροφοριακό σύστημα -του οποίου την συνολική ευθύνη έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – λόγω των απίστευτων καθυστερήσεων και των λοιπών λειτουργικών προβλημάτων που παρουσιάζει, κάνοντας πρακτικά αδύνατη κάθε προσπάθεια ολοκλήρωσης της υποβολής των αιτήσεων.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, λήγει η προθεσμία υποβολής για την τακτοποίηση αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 του ν.4495/2017 και μετά τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων προσέρχονται την τελευταία στιγμή στα γραφεία των μηχανικών, ζητώντας επιτακτικά την εμπρόθεσμη τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών τους και τη διόρθωση των αδήλωτων τετραγωνικών στους Δήμους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, στις 23.09.2020, κατέθεσε τροπολογία για να δοθούν παρατάσεις στις προθεσμίες τακτοποίησης αυθαίρετων, την οποία επανακατάθεσε στις 25.09.2020, όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας  δεν την έκανε δεκτή ούτε τη δεύτερη φορά. Πριν χιλιάδες πολίτες βρεθούν εκτεθειμένοι με ευθύνη της Πολιτείας, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρέπει , έστω και την τελευταία στιγμή, να δώσει παράταση της προθεσμίας ένταξης αυθαίρετων κατασκευών τουλάχιστον μέχρι την προετοιμασία και λειτουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Οι πολίτες δεν πρέπει να πληρώνουν τις αδυναμίες του πληροφοριακού συστήματος, καθώς και τις παραλείψεις και τα λάθη της Πολιτείας σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου για τα αυθαίρετα.

/ Βουλευτές Αχαΐας