«Άμεση ανάγκη ορθολογικής τροποποίησης του καθεστώτος κατανομής των κρατήσεων επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων».

βουλευτες

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

18  Μαΐου 2022

 

Θέμα: «Άμεση ανάγκη ορθολογικής τροποποίησης του καθεστώτος κατανομής των κρατήσεων επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων».  

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Υπουργό Οικονομικών στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας, Σίας Αναγνωστοπούλου και Κώστα Μάρκου αφού ενημερώθηκαν αρμοδίως για τα συνταξιοδοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόστρατοι  αξιωματικοί του στρατού ξηράς.

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση είναι κοινωνός μελέτης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφορικά με τη μείωση του ποσοστού 4% που καταλήγει στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, από 30% έως 50%, χαρακτηρίζοντας το ποσό που αποδίδει το Δημόσιο στα Μετοχικά ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων υπερβολικό.

Το ως υπερβολικά χαρακτηριζόμενο ποσοστό, που καταλήγει στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων από τις εξοπλιστικές δαπάνες, είναι έτι περαιτέρω μικρότερο από τις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται στους λοιπούς εργαζομένους ακόμα και του δημόσιου τομέα. Φέρεται οι απόστρατοι  όλων των ενόπλων δυνάμεων, αφού ολοκληρώσουν τις υπηρεσίες τους προς το κράτος, να καθίστανται υποκείμενοι μιας ιδιαίτερης και δυσμενούς μεταχείρισης από το κράτος.

Οι εκπρόσωποι των απόστρατων  αξιωματικών του στρατού ξηράς, στην συνομιλία τους με τους βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ φάνηκαν να παραμερίζουν τον εκατέρωθεν ανταγωνισμό και κοινωνικό αυτοματισμό με τις άλλες κατηγορίες ενόπλων δυνάμεων της χώρας,  του Ναυτικού και της Αεροπορίας, θέτοντας επί τάπητος την σταδιακή απαξίωση από την κυβέρνηση των Μετοχικών τους Ταμείων συλλήβδην και του δημόσιου συστήματος απονομής συντάξεων, προς αποκατάσταση την βιωσιμότητάς τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

   

 

                                                                                                                                                                Αθήνα, 18  Μαΐου 2022                                                                            

                                                                                                     ΕΡΩΤΗΣΗ

                                                                      Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

 

Θέμα: «Άμεση ανάγκη ορθολογικής τροποποίησης του καθεστώτος κατανομής των κρατήσεων επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων».  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ιδρυτικών νόμων των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ήτοι άρθρο 14 παρ.17 του π.δ. 10 Μαϊ/20 Ιουλ 1926 (Α΄241), περί ΜΤΣ, άρθρο 44 του π.δ. 21/1932 (Α΄387), περί ΜΤΝ και άρθρο 4 παρ. 11 του ΑΝ1988/1939 (Α΄414), περί ΜΤΑ, οι πάσης φύσεως δαπάνες προμηθειών των ΕΔ υπόκεινται σε κράτηση υπέρ των οικείων Ταμείων. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ΑΝ 2141/39 (Α΄538) το ύψος των ως άνω κρατήσεων διαμορφώθηκε στο ποσοστό του 4%.

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθ.7 του ΝΔ 3981/1959 «Το άρθρον 2 του Α.Ν. 2141/1939 “περί καθορισμού ενιαίων κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Σ.,  Μ.Τ.Β.Ν.  και  Μ.Τ.Β.Α.,  καταργείται,  της  υπό  τούτου καθορισθείσης  κρατήσεως  εκ 4% ενεργουμένης και περιερχομένης από της πρώτης του επομένου μηνός καθ` ον ο παρών  Νόμος  δημοσιευθήσεται  διά της  Εφημερίδος  της  Κυβερνήσεως, κατά τας προ της εφαρμογής του Α.Ν. 2141/1939 σχετικάς διατάξεις της  Νομοθεσίας  των  Μετοχικών  Ταμείων, υπέρ του οικείου Ταμείου, ως ίδιος εκάστου πόρος, καταργουμένης ομοίως πάσης  διατάξεως  αντιθέτου  προς  τας  επανερχομένας  ως άνω εν ισχύϊ τοιαύτας των οικείων Μετοχικών Ταμείων».

Με άλλα λόγια, από την θέση σε ισχύ του άρθ.7 του ΝΔ 3981/1959 το συγκεκριμένο ποσοστό του 4%, το οποίο διατηρείται, πηγαίνει στο οικείο Μετοχικό Ταμείο κάθε φορά που πραγματοποιείται προμήθεια οπλικού συστήματος που αφορά τον κλάδο του και δεν επιμερίζεται αναλογικά στα τρία Ταμεία.

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού εστιάζει το πρόβλημα υποχρηματοδότησης του οικείου Μετοχικού τους Ταμείου στο γεγονός, ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουν γίνει μεγάλες προμήθειες στον Στρατό Ξηράς, σε σχέση με τους άλλους κλάδους της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Από την άλλη μεριά, οι εκπρόσωποι των άλλων δύο Μετοχικών Ταμείων, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, επισημαίνουν την κακή οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει το Μετοχικό Ταμείο Στρατού λόγω κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησής του τις τελευταίες δεκαετίες.

Σε κάθε περίπτωση, έχουν ήδη προχωρήσει οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες ελέγχου της διαχείρισης που έτυχε το Μετοχικό Ταμείο Στρατού στο παρελθόν. Τούτο δεν συνεπάγεται ότι ο τρόπος κατανομής των κρατήσεων υπέρ των τριών Ταμείων, όπως εφαρμόζεται από το 1959 δεν μπορεί να τροποποιηθεί προς το δικαιότερο για το μέλλον, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους για το ζήτημα εταίρους και χωρίς να θιγούν τα συμφέροντα όλων των Ταμείων.

Την ίδια στιγμή, πάντως, τόσο η πολιτική ηγεσία του Πενταγώνου όσο και οι διοικήσεις των Μετοχικών Ταμείων, όπως και οι μερισματούχοι τους, έχουν να αντιμετωπίσουν μία σοβαρότερη, κοινή αυτή τη φορά, απειλή η οποία προέρχεται από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με διαρροές στον τύπο και στους εκπροσώπους των τριών Ταμείων ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης έχει κοινοποιήσει, και μάλιστα εγγράφως, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τις οικονομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ οικονομική μελέτη αναφορικά με τη μείωση του ποσοστού 4% που καταλήγει στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, από 30% έως 50%, χαρακτηρίζοντας το ποσό που αποδίδει το Δημόσιο στα Μετοχικά ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων υπερβολικό.

Επειδή οι δικαιούχοι των τριών Ταμείων αμυντικής θωράκισης της χώρας είναι οι μόνοι δημόσιοι λειτουργοί που δεν έχουν επίσημη επικουρική ασφάλεια και οι μόνοι για του οποίους δεν καταβάλλει η Πολιτεία εργοδοτική εισφορά ύψους 3%.

Επειδή το καθεστώς κατανομής των κρατήσεων κρατάει από το πρώιμο 1959.

Επειδή τυχόν μείωση του ποσοστού που αποδίδει το Δημόσιο θα αποδυναμώσει έτι περαιτέρω το ήδη «ασθενικό» ταμείο των στρατιωτικών, με τον κίνδυνο που θα δημιουργηθεί να περιέλθει στις οικογένειες των δικαιούχων.

Επειδή η Πολιτεία δεν αρκεί να λειτουργεί ως δημόσιος «χωροφύλακας», αλλά να παρεμβαίνει ουσιαστικά και με θετικές ενέργειες στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  • Έχουν πρόθεση να τροποποιήσουν το καθεστώς κατανομής των κρατήσεων που κρατάει από το πρώιμο 1959 επί το αναλογικότερο με τρόπο που να μην θίγονται τα συμφέροντα των άλλων Ταμείων;
  • Προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί σε μείωση του ποσοστού 4% που καταλήγει στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γεώργιος

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Κόκκαλης Βασίλης

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπαλάφας Γιάννης

Μωραΐτης Θάνος

Παπαηλιού Γεώργιος

Πούλου Παναγιού

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Φάμελλος Σωκράτης

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

/ Βουλευτές Αχαΐας