«Άδικη εξαίρεση των Κοινωνικών Λειτουργών και των Τεχνολόγων Ακτινολόγων από τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

βουλευτες

 «Άδικη εξαίρεση των Κοινωνικών Λειτουργών και των Τεχνολόγων Ακτινολόγων από τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

Ερώτηση με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Κώστα Μάρκου και Σίας Αναγνωστοπούλου και θέμα την άδικη εξαίρεση των Κοινωνικών Λειτουργών και των Τεχνολόγων Ακτινολόγων από τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατέθεσαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου 34 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Στα Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την υπαγωγή ειδικοτήτων, που εργάζονται σε υγειονομικές δομές, σε επίδομα ανθυγιεινής εργασίαςαποκλείονται οι κοινωνικοί/ές λειτουργοί και οι τεχνολόγοι ακτινολόγοι.

Μέχρι σήμερα και παρά τα αιτιολογημένα αιτήματα των κλάδων αυτών για τη συμπερίληψη των κοινωνικών λειτουργών και των τεχνολόγων ακτινολόγων, τα αρμόδια υπουργεία δεν έχουν δώσει καμία έγγραφη απάντηση, η δε σχετική ΚΥΑ δεν έχει ακόμα εκδοθεί,  ούτε φυσικά σχέδιο της έχει κοινοποιηθεί για διαβούλευση.

Οι κοινωνικοί/ές λειτουργοί και οι τεχνολόγοι ακτινολόγοι ως επαγγελματίες του κλάδου της υγείας και πρόνοιας, απασχολούνται με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με το προσωπικό που λαμβάνει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής απασχόλησης.

Στα επείγοντα, στα εξωτερικά ιατρεία και τις κλινικές των Νοσοκομείων, στα Κέντρα Υγείας, στις ΤΟΜΥ, στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και άλλες μονάδες υγείας του Υπουργείου Υγείας, οι κοινωνικοί/ές λειτουργοί και οι τεχνολόγοι ακτινολόγοι αντιμετωπίζουν τούς ίδιους κινδύνους όπως όλοι οι επαγγελματίες υγείας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

                               

                                                                                                                                                       Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023                                                                                                                                                                           

ΕΡΩΤΗΣΗ

                                               ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: «Άδικη εξαίρεση των Κοινωνικών Λειτουργών και των Τεχνολόγων Ακτινολόγων από τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

Με Δελτίο Τύπου, που εξέδωσαν τα Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών την 14η Φεβρουαρίου 2023, ανακοινώθηκε η υπογραφή υπουργικής απόφασης  για τον επανακαθορισμό των δικαιούχων και του ύψους του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους του Υπουργείου Υγείας, με νέα ποσά, νέες κατηγορίες και κάποιες νέες ειδικότητες.

Οι αυξήσεις που παρουσιάζονται δεν μπορούν να καλύψουν ούτε κατ’ ελάχιστον τις αυξημένες, λόγω των οικονομικών συνθηκών, ανάγκες των εργαζομένων, οι οποίοι διαβιούν εδώ και πολλά χρόνια με πολύ μικρούς μισθούς, μετά τις περικοπές που δέχθηκαν λόγω των μνημονίων.

Από το Δελτίο Τύπου, προκύπτει η εξαίρεση αρκετών ειδικοτήτων εργαζομένων, ανάμεσα στους οποίους οι κοινωνικοί λειτουργοί, που απασχολούνται στα δημόσια Νοσοκομεία, παρά το γεγονός ότι οι δύσκολες συνθήκες εργασίας των υγειονομικών (άμεση επαφή με ασθενείς, εργασία σε κυκλικό ωράριο και σε χώρους διασποράς μικροβίων και ασθενειών, αναστολή χορήγησης αδειών όταν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, όπως κατά τη διάρκεια της πανδημίας) αφορούν το σύνολο των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία χωρίς την εξαίρεση καμίας ειδικότητας. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τους τεχνολόγους ακτινολόγους, οι οποίοι, 24 ώρες την ημέρα και σε καθημερινή βάση, βρίσκονται σε άμεση επαφή µε αρρώστους σε περιβάλλοντα µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες µε αποτέλεσμα να εκτίθενται στους ίδιους και ακόμη περισσότερους επαγγελματικούς κινδύνους που αναγνωρίζονται στο πόρισμα της επιτροπής Μπενάκη

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) αντιδρώντας στην εξαίρεση αυτή και διεκδικώντας το επίδομα για το σύνολο των υγειονομικών, ανακοίνωσε πανελλαδική απεργία, την Τετάρτη 22/2/2023. Υπογραμμίζει πως οι ήρωες του υγειονομικού πολέμου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με αυτοθυσία, σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης. Λαμβάνουν μισθούς χαμηλότερους ή κοντά στον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, καθώς έχουν περικοπεί άδικα τα επιδόματα άδειας και τα δώρα εορτών (13ος, 14ος μισθός).

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας – Σ.Κ.Λ.Ε, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την δυσμενή αυτήν διάκριση σε βάρος των Κοινωνικών Λειτουργών, που εργάζονται στα νοσοκομεία, σχετικά με τον προσδιορισμό των νέων δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και τη μη ένταξη της ειδικότητας των Κοινωνικών Λειτουργών στις ανωτέρω κατηγορίες.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων διαμαρτύρεται διότι με την ΚΥΑ υποβαθμίζονται οι ΠΕ, ΤΕ τεχνολόγοι ακτινολόγοι και οι χειριστές εμφανιστές σε κατώτερες κατηγορίες χωρίς καμία τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και, αυτονοήτως, θεωρεί απαράδεκτο και διασπαστικό του κλάδου µας τον τεχνητό διαχωρισμό στην συµµετοχή στην ανθυγιεινότητα και τον κίνδυνο, συναδέλφων που ανεξάρτητα από το επίπεδο των σπουδών τους, καθημερινά προσφέρουν απεικονιστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες στους ασθενείς.

Επισημαίνεται η αναγκαιότητα συμπερίληψης των Κοινωνικών Λειτουργών και των Τεχνολόγων Ακτινολόγων στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς ως επαγγελματίες του κλάδου της υγείας και πρόνοιας, απασχολούνται με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με το προσωπικό που λαμβάνει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής απασχόλησης.

Επιπλέον αναφέρουν ότι η παντελής εξαίρεση του κλάδου από την οποιαδήποτε κατηγορία δικαιούχων του επίμαχου επιδόματος αποτελεί αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, η οποία παραβιάζει ευθέως την συνταγματική αρχή της ισότητας και την εξ αυτής απορρέουσα αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων» και ζητούν την ένταξη του κλάδου των Κοινωνικών Λειτουργών των νοσοκομείων στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Επειδή οι υγειονομικοί τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Με ποιο σκεπτικό εξαιρέθηκαν από τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κάποιες κατηγορίες υγειονομικών, ανάμεσα στους οποίους και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι;

2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να διορθώσετε την αδικία αυτή;

  Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μπακαδήμα Φωτεινή

Μπάκας Κωνσταντίνος

Μπαλάφας Γιάννης

Μπουρνούς Ιωάννης

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαδόπουλος Αθανάσιος(Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Πούλου Παναγιού

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκούφα Μπέττυ

Συρμαλένιος Νικόλαος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

/ Βουλευτές Αχαΐας