Τ. Αλεξιάδης: Παράταση λίγων ημερών για τα τέλη κυκλοφορίας