Τα φυλλάδια της Νεολαίας, για τους αγρότες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις