Το μήνυμα της Ευρωομάδας της Αριστεράς για τη σύνοδο για το κλίμα – COP21 (βίντεο)

ευρωομαδα

Σχεδόν όλοι αναγνωρίζουν πλέον ότι η κλιματική αλλαγή έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον, στους ανθρώπους και στα ζώα σε ολόκληρη την υφήλιο … Και ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν αν δεν προβούμε σε ορισμένες μεγάλες αλλαγές πολύ σύντομα. Κανείς δεν είναι υπέρ της κλιματικής αλλαγής … θεωρητικά. Αλλά τα τελευταία 20 χρόνια, από την πρώτη διάσκεψη COP των Ηνωμένων Εθνών το 1995, έχουν απαγγελθεί υπέροχοι καλοπροαίρετοι λόγοι, αλλά οι ιθύνοντες δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τις επιρροές των πολυεθνικών εταιρειών οι οποίες εξακολουθούν να ρυπαίνουν, προκειμένου να έχουν μεγάλα βραχυπρόθεσμα κέρδη. Και ο μόνος λόγος για αυτό … είναι η απληστία. Ο δρόμος προς τη διάσκεψη COP 21 ήταν μακρύς. Έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και τώρα ο χρόνος εξαντλείται. Η διάσκεψη COP 21 αποτελεί σημείο καμπής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το ερώτημα είναι, ποιο δρόμο θα διαλέξουμε; Το δρόμο μιας μη δεσμευτικής συμφωνίας που επιτρέπει σε πολυεθνικές εταιρείες να συνεχίζουν να ρυπαίνουν και να οδηγούν σε οικολογικές καταστροφές; Ή το δρόμο για μια πραγματική και δεσμευτική συμφωνία που θα προσφέρει λύσεις ως προς το κλίμααπό τα κάτω προς τα πάνω, από ανθρώπους και κοινότητες σαν κι εμάς; Ποιό δρόμο θα διαλέξουν οι πολιτικοί που σας αντιπροσωπεύουν; ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ, ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ. ΜΟΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ.

English: “Almost everyone now recognises that climate change is impacting on the environment, people and animals across the earth… and that things will get worse unless we make major some changes really soon. Nobody is for climate change… in theory. But for the past 20 years, since the fi¬rst United Nations COP conference in 1995, wonderful well-meaning speeches have been delivered,but decision makers have not been able to break free from the influence of multinational companies that continue to pollute in order to make big short-term profi¬ts. And the only reason…is greed. Τhe road to the COP 21 conference has been long. We’ve lost precious time to tackle climate change, and now time is running out. The COP 21 conference is a turning point in human history. The question is, which road will we take? The road to a non-binding agreement that allows multinational companies to keep polluting and leads us to ecological disaster? Or the road to a real and binding agreement for climate solutions, driven from the bottom up, by people and communities just like us? Which road will the politicians representing you take? NO NONSENSE, NO EXCUSES. ONLY REAL AND BINDING CLIMATE SOLUTIONS.”

 

/ Χωρίς κατηγορία