Τμήμα Αυτοδιοίκησης ΣΥΡΙΖΑ: Περιφερειακές συσκέψεις για την ανασυγκρότηση των αυτοδιοικητικών δυνάμεων

ΣΥΡΙΖΑ-ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Το Τμήμα Αυτοδιοίκησης αποφάσισε τη διεξαγωγή 12 Περιφερειακών Συσκέψεων και 8 ανάλογων στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να αρχίσει σε κάθε περιοχή η ανασυγκρότηση και η αποτελεσματική λειτουργία των αυτοδιοικητικών μας δυνάμεων. Οι συσκέψεις έχουν προσδιοριστεί να διεξαχθούν μέχρι το τέλος του Γενάρη 2016. Ήδη έχουν γίνει συσκέψεις σε Δ. Ελλάδα (Πάτρα) και Αν. Αττική (Παλλήνη).

Στις συσκέψεις αυτές συμμετέχουν όλοι οι αιρετοί μας Α’ και Β΄ Βαθμού, οι συντονιστές των Ν.Ε., οι υπεύθυνοι για την αυτοδιοίκηση από τις Νομαρχιακές και Τοπικές Οργανώσεις.

Αντικείμενο αυτών των συναντήσεων είναι αφ΄ ενός να υπάρξει μια επαρκής πολιτική ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει στο χώρο μας και κυρίως να παρουσιαστεί ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και του κόμματος για το 2016, στο κέντρο του οποίου είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση αντικατάστασης του Καλλικράτη και αφ΄ ετέρου να συζητήσουμε την οργανωτική κατάσταση του τμήματος, των δυνάμεων ανά την Ελλάδα και ιδιαίτερα των αυτοδιοικητικών παρατάξεων στις οποίες συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικά στηρίζει.

/ Ανακοινώσεις