Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ – 12 & 13 Δεκεμβρίου 2015