Ομιλίες των Χ.Σπίρτζης, Σ.Φάμελλος, Χ.Βερναρδάκης, στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων».