Ομιλίες κατά την διάρκεια της συζήτηση Σ/Ν Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων»

βουλη

Τ.Αλεξιάδης (Αν.Υπουργός Οικονομικών)

 

 

Κ.Μπάρκας (Εισ.ΣΥΡΙΖΑ)

 

 

Γ.Κατρούγκαλος(Υπ.Ερ.Κ.Ασφ. και Κ.Αλλ.)

https://www.youtube.com/watch?v=SVHZRfJSBOc

 

/ Βουλή