Ομιλίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και υπουργών της Κυβέρνησης κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί του σχεδίου νόμου «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (videos)