ΞΑΝΘΟΣ: ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, είχαν καταδικάσει τη χώρα σε υγειονομική φτώχια

βουλη

ΞΑΝΘΟΣ: ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, είχαν καταδικάσει τη χώρα σε υγειονομική φτώχια 

/ Βουλή