«Απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε Ερώτηση του Κώστα Σπαρτινού και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ:

ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ

 

«Απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε Ερώτηση του Κώστα Σπαρτινού και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ: Προωθείται η απευθείας σύναψη ατομικών  συμβάσεων με εργαζόμενους/ες καθαριότητας και άλλων υπηρεσιών στα Νοσοκομεία» 

 

Μετά από ερώτηση που είχαν καταθέσει 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν πρωτοβουλίας του Κώστα Σπαρτινού για τον έλεγχο και την εποπτεία των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν παροχή υπηρεσιών προς φορείς του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και τα Νοσοκομειακά Ιδρύματα, ο Αναπλ. Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης απάντησε ότι το Υπουργείο προωθεί ουσιαστικές αλλαγές στο σύστημα προμηθειών Υγείας.

 

Συγκεκριμένα στο σύστημα αυτό θα ενταχθούν – μεταξύ των άλλων – και οι υπηρεσίες καθαριότητας των Νοσοκομείων, με εξασφάλιση της δυνατότητας για απευθείας σύναψη ατομικών συμβάσεων με εργαζόμενους/ες σε αυτές, χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτων. Γεγονός που θα οδηγήσει αφενός στη μείωση της δαπάνης των Νοσοκομείων που καταβάλλεται σήμερα σε εργολαβικές εταιρείες και αφετέρου στην αναβάθμιση του συνολικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων των εργαζόμενων σε αυτές τις υπηρεσίες.

 

Η κατάσταση σε αυτή την αγορά εργασίας είναι με το υφιστάμενο μέχρι τώρα καθεστώς – σύμφωνα και με την παραδοχή του Υπ. Εργασίας στην ίδια ερώτηση των βουλευτών – ιδιαίτερα προβληματική ως προς την τήρηση τόσο της εργατικής νομοθεσίας (π.χ. δήλωση 4ωρης αντί 8ωρης απασχόλησης, δήλωση απασχόλησης σε ξενοδοχεία αντί νοσοκομείων οπότε καταβάλλονται διαφορετικά ένσημα στο ΙΚΑ, μη καταβολή μισθών και άλλων δικαιωμάτων) όσο και των προβλεπόμενων απαιτήσεων του διαγωνισμού και των όρων ανάθεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

 

Το περιεχόμενο της γραπτής απάντησης στην ερώτηση των βουλευτών, ο Αναπλ. Υπουργός Υγείας επανέλαβε και σε συνάντηση που είχε με εργαζόμενες καθαριότητας από το Νομό μας.

 

Οι νέες ρυθμίσεις που θα εφαρμόσει το Υπ. Υγείας στοχεύουν στην οριστική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.

 

ΠΗΓΗ

/ Βουλευτές Αχαΐας