Ανακοίνωση του Τμήματος Αυτοδιοίκησης : Αυτοδιοικητικές παρατάξεις και ΣΥΡΙΖΑ

01

Οι Δημοτικές – Περιφερειακές παρατάξεις στις οποίες συμμετέχει και στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτόνομα αυτοδιοικητικά πολιτικά σχήματα με συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο και αναφορές.
Δεν αποτελούν χειροκροτητές κυβερνητικών πολιτικών, ούτε προπύργια προώθησης μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και σχεδίων συστηματικής αντικυβερνητικής προπαγάνδας. Αυτές είναι πάγιες αρχές της ριζοσπαστικής Αριστεράς, τις οποίες εδώ και χρόνια ακολουθούμε με συνέπεια και επικύρωσε ομόφωνα η Π.Γ του κόμματός μας σε πρόσφατη συνεδρίαση.
Στο πλαίσιο αυτό, επιδίωξή μας πρέπει να είναι η διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων σχημάτων, η πίστη στις προγραμματικές αρχές των αυτοδιοικητικών παρατάξεων, η αποτελεσματική παρέμβαση τους στην επίλυση των τοπικών- περιφερειακών θεμάτων και η επίλυση των διαφωνιών που τυχόν ανακύπτουν με βάση τη δημοκρατική μας κουλτούρα και τις συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες. Με αφορμή τριβές και δευτερογενείς αντιθέσεις που ανακύπτουν σε επιμέρους χώρους και που ενδεχομένως υποκρύπτουν και προσωπικού χαρακτήρα αντιθέσεις στελεχών, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ακόμη και εκεί που διαπιστώνονται αξεπέραστες διαφωνίες, οι όποιες διαφορετικές πορείες πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή και να συμβαίνει με τρόπο που να μην τραυματίζει τις κοινές αριστερές μας παρακαταθήκες.
Ιδιαίτερα όταν τα αυτοδιοικητικά μας σχήματα διοικούν Περιφέρειες και Δήμους, η πολιτική ευθύνη όλων απέναντι στους πολίτες που μας επέλεξαν καθιστούν τις προηγούμενες διαπιστώσεις επιτακτικές.
Το 2016 μπορεί να αποδειχθεί μια εξαιρετική χρονιά για την Αυτοδιοίκηση. Η προώθηση, με ταχύτερο ρυθμό, των αναγκαίων αλλαγών και κυρίως η αντικατάσταση του «Καλλικράτη» με ένα νέο δημοκρατικό – αποτελεσματικό για τους πολίτες θεσμικό πλαίσιο που θα ενισχύσει αποφασιστικά την Αυτοδιοίκηση και θα εγκαθιδρύσει την ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, εξουσιών και πόρων, αποτελεί τη μόνιμη επιδίωξή μας. Θα αγωνιστούμε με συνέπεια για αυτό. Είναι το πραγματικό πεδίο εφαρμογής πολιτικής και εκεί θα κριθούμε όλοι μας, στη βάση υπαρκτών διαφωνιών και αντιπαραθέσεων αλλά και δημιουργικών συμπτώσεων σε θέματα που αποτελούν επεξεργασίες του πολιτικού μας χώρου εδώ και χρόνια. Τα υπόλοιπα, είναι ανεδαφικές ενέργειες ή εκφώνηση ασφαλών βερμπαλιστικών ιδεολογημάτων.

/ Χωρίς κατηγορία