ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εξώδικη πρόσκληση προς την εφημερίδα το «Πρώτο Θέμα»

αναγνωσστοπουλου

Την Πέμπτη 19/5 επιδόθηκε στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», σύμφωνα με τον νόμο, εξώδικη πρόσκληση για την αποκατάσταση της προσβολής από το συκοφαντικό και μειωτικό για το άτομό μου δημοσίευμα του φύλλου της 15/5/2016. Με την εξώδικη πρόσκληση τάσσεται προθεσμία 10 ημερών για την άρση της προσβολής σύμφωνα με το κείμενο αποκατάστασης που εμπεριέχεται σε αυτή.

Η αναπληρώτρια υπουργός παιδείας

Σία Αναγνωστοπούλου