Αναγνωστοπούλου: Διακύβευμα της μεταρρύθμισης, οι προσλήψεις